Реабілітація ДЦП

Реабілітація (при ДЦП) є необхідним елементом цілого комплексу занять і процедур, спрямованих на лікування ДЦП. А іпотерапія для дітей з ДЦП є одним з найбільш ефективних методів реабілітації.

Унікальність іпотерапії відбувається за рахунок поєднання багатьох чинників. Біомеханічний вплив – через коливання від тулуба коня на тулуб вершника (різноспрямовані) вплив на ЦНС, температурний режим (кінь тепліший), масаж за рахунок рухів коня і різних положень тулуба вершника (лежачи на спині, наприклад), позитивного психотерапевтичного ефекту від спілкування хворої дитини з конем, різноманітних психокорекційних ігор, тощо.

Загальний принцип усунення порушень при ДЦП полягає в тому, що спочатку пасивно, а потім пасивно-активно окремим частинам тіла пацієнта надаються положення, протилежні існуючим, невірним. Важливо зруйнувати механізми мимовільного, одночасного руху в ураженій і здоровій кінцівках, характерні для захворювання. Як відомо, кінь передає вершнику понад сто різних коливань. Перевага іпотерапії полягає в можливості багаторазового повторення всіх цих рухів, при цьому вдається уникнути монотонності, як при заняттях на тренажері - кінь не може набриднути. Повторювані коливальні рухи тіла носять діагональний характер, у роботі чергуються розтягування, стиснення, обертання окремих частин тіла. Різноспрямовані дії дитини, виконувані на коні, допомагають їй усвідомити рух, навчитися регулювати м'язовий тонус і набути необхідних рухових навичок. Виконання вправ, спрямованих на випрямлення тулуба, дозволяє здійснити корекцію рівноваги і рухової активності відповідно до фізіологічного розвитку.

Запорукою впевненої посадки на коні є розслаблене положення вершника, що дозволяє правильно реагувати на всі рухи тварини. На заняттях хворі на ДЦП вчаться розслаблятися, що сприяє в кінцевому підсумку зменшення тонусу м'язів. Батьки, чиї діти займаються на конях, одностайно відзначають значне поліпшення їхнього емоційного і фізичного стану, соціальну адаптацію. Більшістю відзначено в першу чергу поліпшення постави, контроль голови над тулубом, більш правильне положення спини при ходьбі. Звертає на себе увагу розширення можливостей в розведенні і відведенні ніг в боки, що сприяє поліпшенню ходи дитини. Заняття проходять в ігровій формі. Ігри та вправи сприяють адаптації вершника, подолання страхів висоти, незвичайного положення, руху коня під вершником. Надалі, коли адаптаційний період до верхової їзди проходить, ігри допомагають урізноманітнити заняття, зробити їх цікавими і максимально корисними для вершника . На жаль, м'язовий тонус може знову підвищуватися при відсутності регулярних реабілітаційних заходів. Безумовно, процес реабілітації хворих, які страждають на ДЦП, носить тривалий характер, що вимагає наполегливості і цілеспрямованості як від дітей, так і від їх батьків.

Очікувані зміни

На основі спостережень, можна говорити про наступні зміни:

  • Зниження кількості і амплітуди гіперкінезів;
  • Зменшення прояву атаксії;
  • Збільшення обсягу рухів в суглобах, а також у певних випадках виникнення руху в раніше нерухомих суглобах;
  • Зниження патологічного тонусу;
  • Покращення ходи;
реабілітація дітей ДЦП
  • Більш якісне виконання фізичних вправ, у тому числі управління конем;
  • Відновлення і формування прикладних рухових актів (сидіння, стояння, ходьби, маніпуляції з предметами і т.ін.);
  • Зниження реактивності і тривожності;
  • Покращення самопочуття, активності і настрою;
  • Чітка тенденція до прояву самостійності і незалежності.
ДЦП реабілітація