Затримка психічного розвитку у дітей, лікування

Залежно від причини виникнення та їх поєднання розрізняють кілька форм затримки психічного розвитку. Кожна з них вимагає різної тактики навчання і виховання. Одні форми затримки психічного розвитку дозволяють навчати дитину в загальноосвітній школі, надаючи їй необхідну індивідуальну допомогу. В інших - успішне навчання дитини може забезпечити спеціальна школа чи клас.

Прояви розладів мовного розвитку мають діапазон від простої заміни звуків до неможливості розуміти або використовувати мову під час комунікації. Деякі розлади мовного розвитку пов'язані з проблемами слуху, неврологічними розладами, ушкодженнями мозку, затримками розумового розвитку, фізичними вадами, такими як розщеплення губи або піднебіння. Однак, часто природа цих розладів невідома.

У дітей з розладами мовлення в порівнянні з нормальним розвитком формування трудових і навчальних навичок відбувається значно повільніше. Довгий час рухи дітей залишаються незграбними, неточними. У них часто спостерігається порушення моторики, що є наслідком недостатнього розвитку тактильно-моторних відчуттів, необхідних для організації будь-якої діяльності. Ці порушення насамперед впливають на здатність дітей до малювання, ручної праці. Також діти під час освоєння нового досвіду дуже швидко втомлюються. Навіть тоді, коли достатньо володіють елементарними технічними прийомами, вони не проявляють достатньої наполегливості на заняттях. У них занижена критичність до своєї зрілості та чужої роботи.

терапія кіньми

Чинники впливу

Іпотерапія впливає на організм людини через два чинники: психогенний та біомеханічний. При лікуванні затримки психічного та мовного розвитку активно використовуються обидва чинники.

Психогенний

Психогенний фактор - це заняття в дружній, приймаючій атмосфері, спілкування з інструкторами та конем, які дозволяють дитині розслабиться, скинути підвищене напруження, емоційну скутість і в таких умовах значно поліпшити свої пізнавальні і мовні навички.

Біомеханічний

Біомеханічний вплив іпотерапії відбувається за допомогою впливу рухів коня через стимуляцію периферичної нервової системи і призводить до поліпшення дозрівання мовних центрів головного мозку.

Іпотерапія -ефективний метод лікування дітей із затримкою психічного розвитку.